december 9, 2014

Eigentijds overleggen

Vergaderen 21st century: eigentijds overleggendigitaal vergaderen

Vergader jij nog steeds ‘oude stijl’? Is het meest digitale dat je de bijlages uit de mail uitprint om mee te nemen naar de vergadering? Papierloos vergaderen wordt steeds vaker ingevoerd, maar lang niet iedereen ziet hier het voordeel van in. Alleen een i-pad aanschaffen en gebruiken als een soort bladerboek is te kort door de bocht.
Dat kan anders!
Bij vergaderen 21st century maak je gebruik van de digitale mogelijkheden: Altijd de meest recente stukken online ter beschikking, digitaal brainstormen met z’n allen, keuzes maken en ideeën online uitwisselen, het ‘tweede’ vergadercircuit functioneel gebruiken, stemmen, peilen, beleid op een andere manier presenteren.
Fysiek bij elkaar komen is niet meer (altijd) nodig.  Zo bespaart je op reiskosten en –tijd. Een vergadering wordt online gepland, co-creatie van documenten op afstand, presentaties op afstand en samen gemaakt, raadplegen van een achterban op een andere manier, sociale media functioneel inzetten met een groter bereik…
Bij deze cursus wordt je uitgenodigd om een vergaderproces anders te benaderen en je eigen keuzes te maken om een vergaderproces digitaler te maken. Naast onderbouwing en inzichten zal de training een hoog hands-on gehalte hebben en zal je oefenen met de diverse tools. Uiteindelijk ga je naar huis met een heleboel beginnetjes die je uit kan gaan werken tot een passend concept voor je eigen vergadercultuur.
Deze cursus/ workshop is breed ontwikkeld, maar kan specifiek ingezet worden bij medezeggenschapsraden of ondernemingsraden in het onderwijs, maar ook daar buiten. In de workshop wordt dan ingegaan op de specifieke uitdagingen waar medezeggenschapsraden tegen aanlopen zoals achterban informeren en raadplegen, documenten logistiek, vergaderen met en zonder bestuur, taken voor tijdens en na een vergadering enzovoort. Philippe en Katja zijn auteurs van de handreiking 'sociale media en medezeggenschap' gepubliceerd tbv het project versterking medezeggenschap (www.infowms.nl).
loesje-vergaderen

Meer info?

Geef een antwoord